این ماژول مهم می تواند پیامک های مشخصی را در بازه زمانی مشخص برای فرد یا افرادی به صورت اتوماتیک ارسال کند. به عنوان مثال پرداخت اقسط ماهانه یا هفتگی را به مخاطب یادآوری کند. یا هر 17 روز یکبار موضوعی را به شما اعلام کند. بازه های زمانی قابل تعریف در این ماژول : سالیانه،ماهانه،3 ماهه،6 ماهه،هفتگی،روزانه،در تاریخ خاص و در دوره دلخواه (هر x روز)