کاربرد این ماژول برگزاری مسابقات پیامکی می باشد به این ترتیب که ابتدا مسابقه را تعریف کرده و پاسخ های آن را مشخص می فرمایید. سپس با فعال سازی مسابقه ، سامانه پس از دریافت پیامک و تطابق آن با پاسخ های مسابقه آنرا در پایگاه داده اختصاصی این ماژول قرار می دهد و شما می توانید نمودار آماری آنها (تعداد پاسخ های صحیح و غلط) را ملاحضه بفرمایید. همچنین می توانید بین برندگان مسابقه (که پاسخ صحیح را ارسال کرده اند) به صورت اتوماتیک قرعه کشی برگزار کنید.