با استفاده از این ماژول که یکی از کارآمد ترین امکانات سیستم است ، می توانید از هر نرم افزاری شماره های مخاطبین خود را در این سامانه کپی کرده و به آنها ارسال کنید. در صورتی که سامانه شما مجهز به این ماژول نباشد می بایست شماره های خود را از نرم افزار مبدا کپی کرده و از طریق ورود شماره از فایل اکسل در دفتر تلفن سامانه ذخیره بفرمایید.